Postliste 05.11.2014

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
 
Lnr:        3727/14                    Regdato:05.11.2014     Arkivkode:GNR 182/1
Saksnr:   14/268-4                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/JOR/JRU                        Journalenhet:
              Navn:           Jon Hauge
              Dok.beskr:    REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING GNR. 182,BNR.14
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        3728/14                    Regdato:05.11.2014     Arkivkode:GNR gnr. 196,bnr.11
Saksnr:   14/916-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Blink Hytta Sigdal
              Dok.beskr:    ETT-TRINNS SØKNADSBEHANDLING - FRITIDSBOLIG GNR. 196,BNR.11
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3731/14                    Regdato:05.11.2014     Arkivkode:GNR 199/8
Saksnr:   14/897-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Pipe og Mureservice Ans
              Dok.beskr:    SVAR - REHABILITERING AV SKORSTEIN - GNR.199 BNR.8
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3732/14                    Regdato:05.11.2014     Arkivkode:GNR 197/13
Saksnr:   14/898-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Kristi E.Hovden
              Dok.beskr:    SVAR - REHABILITERING AV PIPE GNR.197 BNR.13
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3735/14                    Regdato:05.11.2014     Arkivkode:GNR grn.196 bnr.26
Saksnr:   14/833-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Krødsherad Laftebygg
              Dok.beskr:    SØKNAD OM OPPFØRING AV HYTTE PÅ GNR.196 BNR.26
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3736/14                    Regdato:05.11.2014     Arkivkode:xxx
Saksnr:   14/918-1                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/NSK/EHB                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    REFERAT FRA ANSVARSGRUPPEMØTE 29.10.14
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3737/14                    Regdato:05.11.2014     Arkivkode:233
Saksnr:   14/919-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           Fylkesmannen i Buskerud
              Dok.beskr:    TILDELING AV MIDLER TIL LEKERESSURS I BARNEHAGEN - KRØDEREN BARNEHAGE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3738/14                    Regdato:05.11.2014     Arkivkode:V05
Saksnr:   14/559-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/JOR/JRU                        Journalenhet:
              Navn:           'Billing, Magnus'
              Dok.beskr:    SV: NEDRE BUSKERUD JORDSKIFTERETT SAK 0600-2013-0041 SORTEBERGMOEN
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3739/14                    Regdato:05.11.2014     Arkivkode:614 &52
Saksnr:   14/920-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Kjernaas Bygg AS
              Dok.beskr:    LEIE AV "ENGSETHGARASJEN" FOR OMBYGGING/TILBYGG
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3740/14                    Regdato:05.11.2014     Arkivkode:GNR gnr. 187, bnr. 48
Saksnr:   14/607-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Byggmester Anderes J. Olsen
              Dok.beskr:    SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE ELLER GODKJENNING GNR. 187 BNR.48
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3742/14                    Regdato:05.11.2014     Arkivkode:GNR gnr.184, bnr.1
Saksnr:   14/921-1                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Rambøll
              Dok.beskr:    ETT-TRINNSSØKNADSBEHANDLING - MIDLERTIDIG LAGRING AV SPRENGSTOFF - GNR. 184,BNR.1
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3743/14                    Regdato:05.11.2014     Arkivkode:GNR gnr.187 bnr.56
Saksnr:   14/455-26                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Øystein Lysenstøen
              Dok.beskr:    SIKRING AV BYGG
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        3744/14                    Regdato:05.11.2014     Arkivkode:GNR 211/19
Saksnr:   13/609-27                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Kristoffer Nilsen
              Dok.beskr:    RETTINGSARBEIDER GNR 211 BNR 19
--------------------------------------------------------------------------