Postliste 04.12.2014

 
Lnr:        4219/14                    Regdato:04.12.2014     Arkivkode:D35
Saksnr:   14/1041-1                 Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/GW                       Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    BRUK AV FELLESAREAL
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4222/14                    Regdato:04.12.2014     Arkivkode:A10
Saksnr:   14/1042-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           OPV/NBA/KKJ                       Journalenhet:
              Navn:           Per Duck
              Dok.beskr:    INFØRING ESA - KARI
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4228/14                    Regdato:04.12.2014     Arkivkode:FNR 12021383846
Saksnr:   14/1043-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/ARK/KNH                      Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    BARNEHAGE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4250/14                    Regdato:04.12.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/1029-3                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Kent og Ely Jensen
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - KENT OG ELY JENSEN GNR.203/9 SNR.4
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4251/14                    Regdato:04.12.2014     Arkivkode:GNR 188/36
Saksnr:   14/817-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Alfa Varme og Pipeteknikk AS
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR. 188, BNR.36 GNR.188 BNR.36
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4254/14                    Regdato:04.12.2014     Arkivkode:GNR 211/17
Saksnr:   14/802-5                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Alfa Varme og Pipeteknikk AS
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR. 211, BNR.17 GNR.211 BNR.17
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4257/14                    Regdato:04.12.2014     Arkivkode:GNR gnr.220, bnr.8
Saksnr:   14/886-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Alfa Varme og Pipeteknikk AS
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR. 220, BNR. 8
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4258/14                    Regdato:04.12.2014     Arkivkode:GNR 212/37
Saksnr:   14/803-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Alfa Varme og Pipeteknikk AS
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR. 212, BNR.37 GNR.212 BNR.37
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4259/14                    Regdato:04.12.2014     Arkivkode:GNR gnr. 200 bnr.16
Saksnr:   14/837-6                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Alfa Varme og Pipeteknikk AS
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR. 200, BNR.16
--------------------------------------------------------------------------