Postliste 03.12.2014

 
Lnr:        1012/14                    Regdato:03.12.2014     Arkivkode:C34
Saksnr:   12/702-6                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           Kryllingen 4H v/Åsne Lesteberg
              Dok.beskr:    BYGDEKINOEN 2012 / 2013
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4191/14                    Regdato:03.12.2014     Arkivkode:GNR gnr. 206,bnr.4
Saksnr:   14/1018-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Pipe og Murerservice Ans
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD REHABILITERING AV SKORSTEIN GNR 206, BNR 4
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4192/14                    Regdato:03.12.2014     Arkivkode:M74
Saksnr:   14/1032-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Drammensregionens brannvesen IKS
              Dok.beskr:    INNBETALING AV EIERBIDRAG TIL DRBV FOR 2015
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4193/14                    Regdato:03.12.2014     Arkivkode:GNR 211/61
Saksnr:   14/1015-2                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Heggelund & Koxvold AS Arkitekter MNAL
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE OPPFØRING HYTTE PÅ GNR.211/61
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4196/14                    Regdato:03.12.2014     Arkivkode:GNR 211/19
Saksnr:   13/609-33                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
              Dok.beskr:    KLAGE PÅ DIVERSE FORHOLD- KRAV OM OPPFØLGING AV KOMMUNEN GNR 211 BNR 19
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4198/14                    Regdato:03.12.2014     Arkivkode:233 ***
Saksnr:   14/546-3                   Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Integrerings-og Mangfoldsdirektoratet
              Dok.beskr:    INTEGRERINGSTILLSUDD ÅR 2-5 FOR 2014
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4200/14                    Regdato:03.12.2014     Arkivkode:GNR 188/36
Saksnr:   14/817-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Alfa Varme og Pipeteknikk AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR. 188, BNR.36
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4201/14                    Regdato:03.12.2014     Arkivkode:GNR gnr.220, bnr.8
Saksnr:   14/886-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Alfa Varme og Pipeteknikk AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR. 220, BNR. 8
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4202/14                    Regdato:03.12.2014     Arkivkode:GNR 212/37
Saksnr:   14/803-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Alfa Varme og Pipeteknikk AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR. 212, BNR.37
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4203/14                    Regdato:03.12.2014     Arkivkode:GNR 211/17
Saksnr:   14/802-4                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Alfa Varme og Pipeteknikk AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR. 211, BNR.17
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4204/14                    Regdato:03.12.2014     Arkivkode:GNR 188/142
Saksnr:   14/818-6                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Alfa Varme og Pipeteknikk AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR. 188, BNR.142
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4205/14                    Regdato:03.12.2014     Arkivkode:GNR gnr. 200 bnr.16
Saksnr:   14/837-5                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Alfa Varme og Pipeteknikk AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR. 200, BNR.16
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4206/14                    Regdato:03.12.2014     Arkivkode:GNR gnr.222, bnr.3
Saksnr:   14/887-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Alfa Varme og Pipeteknikk AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR. 222, BNR.3
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4207/14                    Regdato:03.12.2014     Arkivkode:M77
Saksnr:   14/458-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
              Dok.beskr:    TILTAK FYRVERKERISESONGEN 2015-2015
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4208/14                    Regdato:03.12.2014     Arkivkode:G21
Saksnr:   14/190-2                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           HSO/ADM/MJA                      Journalenhet:
              Navn:           HELFO
              Dok.beskr:    FASTLEGEORDNINGEN I KOMMUNEN, RAPPORTER FOR BASISTILSKUDD OG FASTLEGEPRAKSISER
--------------------------------------------------------------------------