Postliste 01.12.2014

 
Lnr:        4082/14                    Regdato:01.12.2014     Arkivkode:V04 &18
Saksnr:   14/993-2                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           SAD/ARK/MUA                     Journalenhet:
              Navn:           EiendomsMegler 1 Oslo AS, avd. Prosjekt
              Dok.beskr:    SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - MARIANNE OG HELLEN EK GNR,209/126 SNR.1
--------------------------------------------------------------------------   
Lnr:        4152/14                    Regdato:01.12.2014     Arkivkode:GNR 197/13
Saksnr:   14/898-4                   Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Pipe og Mureservice Ans
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR.197 BNR.13
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4153/14                    Regdato:01.12.2014     Arkivkode:GNR 206/63
Saksnr:   13/889-10                 Dok.type: /U                 Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           MWC AS
              Dok.beskr:    SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR. 206, BNR. 63
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4154/14                    Regdato:01.12.2014     Arkivkode:GNR 209/1
Saksnr:   14/982-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Ane Nore
              Dok.beskr:    FULLMAKT FRA KRISTINE NORE
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4156/14                    Regdato:01.12.2014     Arkivkode:GNR 176/5
Saksnr:   14/860-3                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/SKO/EBJ                        Journalenhet:
              Navn:           Buskerud Fylkeskommune
              Dok.beskr:    SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG - UTTALELSE KULTURMINNER GNR.176/5
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4159/14                    Regdato:01.12.2014     Arkivkode:223
Saksnr:   14/1013-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Cycling Event Norway AS
              Dok.beskr:    SØKNAD OM BIDRAG - TOUR OF NORWAY 2015 - ETAPPERITT PÅ SYKKEL
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4160/14                    Regdato:01.12.2014     Arkivkode:C50 &13
Saksnr:   14/1014-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           SAD/RAD/ANL                      Journalenhet:
              Navn:           Buskerud Fylkeskommune Utviklingsavdelingen
              Dok.beskr:    HØRING - KUNST OG KULTURSTRATEGI FOR BUSKERUD 2015 - 2018
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4161/14                    Regdato:01.12.2014     Arkivkode:FNR 07021191609
Saksnr:   14/18-4                     Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/KNH                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    BARNEHAGE- ENDRING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4162/14                    Regdato:01.12.2014     Arkivkode:GNR 211/61
Saksnr:   14/1015-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Heggelund & Koxvold AS Arkitekter MNAL
              Dok.beskr:    SØKNAD OM RAMMETILLATELSE GNR.211/61
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4163/14                    Regdato:01.12.2014     Arkivkode:FNR 07021191609
Saksnr:   14/18-5                     Dok.type: /U                 Gradering:13 Ofl §13
              Saksb:           OPV/ADM/KNH                     Journalenhet:
              Navn:           xxx
              Dok.beskr:    SVAR - BARNEHAGE ENDRING
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4168/14                    Regdato:01.12.2014     Arkivkode:M20
Saksnr:   14/596-5                   Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/ADM/IMB                      Journalenhet:
              Navn:           Ulf Rune Clausen
              Dok.beskr:    RE: OM KLAGESAK
--------------------------------------------------------------------------   
 
Lnr:        4170/14                    Regdato:01.12.2014     Arkivkode:613 &53
Saksnr:   14/1016-1                 Dok.type: /I                  Gradering:
              Saksb:           TNM/BYG/BRR                      Journalenhet:
              Navn:           Ole Anton Jokerud
              Dok.beskr:    OPPSIGELSE AV LEIEAVTALE
--------------------------------------------------------------------------