Postliste 29.11.2013

 
Saksnr: 13/521 Doknr: 2
Registreringsdato: 29.11.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - OPPRETTING/ENDRING AV MATRIKKELENHET
Part:  Hans J Fyrand
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 13/849 Doknr: 3
Registreringsdato: 29.11.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: BARNEHAGEPLASS
Part:  xxx
Saksbehandler: Kristine Nedrestøl Høgli
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/796 Doknr: 4
Registreringsdato: 29.11.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FERDIGATTEST
Part:  Jan Georg Askheim
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/899 Doknr: 2
Registreringsdato: 29.11.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: FORELØPIG SVAR - BARNEHAGEPLASS
Part:  xxx
Saksbehandler: Kristine Nedrestøl Høgli
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/865 Doknr: 22
Registreringsdato: 29.11.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD PÅ DRIFSOPERATØR STILLING
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/664 Doknr: 14
Registreringsdato: 29.11.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: KLAGE PÅ BYGGE GODKJENNING AV GARASJE
Part:  xxx
Saksbehandler: Anita Larsen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/664 Doknr: 15
Registreringsdato: 29.11.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: KLAGE PÅ GODKJENNING AV STØTTEMUR
Part:  xxx
Saksbehandler: Anita Larsen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/919 Doknr: 1
Registreringsdato: 29.11.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: BARNEHAGEPLASS
Part:  xxx
Saksbehandler: Kristine Nedrestøl Høgli
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/865 Doknr: 26
Registreringsdato: 29.11.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD PÅ DRIFTSOPERATØR STILLING
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/620 Doknr: 16
Registreringsdato: 29.11.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: AP2-SMØRØYET-UTTALELSE TIL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Part:  Fylkesmannen i Buskerud
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/906 Doknr: 2
Registreringsdato: 29.11.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD PÅ BARNE OG UNGDOMSARBEIDER
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------