Postliste 28.11.2013

 
Saksnr: 13/903 Doknr: 2
Registreringsdato: 28.11.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON-MATS RØIL
Part:  Lilleaker Økonomi AS V/ Johanna Kåwe
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 13/865 Doknr: 17
Registreringsdato: 28.11.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD PÅ DRIFTSOPERATØR STILLING
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/911 Doknr: 1
Registreringsdato: 28.11.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: REFUSJON FOR TILLITSVALGT
Part:  Utdanningsforbundet i Buskerud
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/865 Doknr: 18
Registreringsdato: 28.11.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD PÅ DRIFTSOPERATØR STILLING
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/865 Doknr: 19
Registreringsdato: 28.11.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD PÅ DRIFTSOPERATØR STILLING
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/865 Doknr: 20
Registreringsdato: 28.11.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM DRIFTSOPERATØR STILLING
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/620 Doknr: 14
Registreringsdato: 28.11.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: HØRINGUTALELSE FOR REGULERINGSPLAN "SMØRØYET"
Part:  Thorbjørn Ustaheim
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/620 Doknr: 15
Registreringsdato: 28.11.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR TIL HØRINGSUTTALELSE ANG REGULERINGSPLAN "SMØRØYET"
Part:  Anne og Kjetil Solheim
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------