Postliste 20.12.2013

 
Saksnr: 13/962 Doknr: 2
Registreringsdato: 20.12.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: LÆRLINGETILSKUDD INNBETALING
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 13/966 Doknr: 1
Registreringsdato: 20.12.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET
Part:  Gro Sønseby Strande
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/600 Doknr: 7
Registreringsdato: 20.12.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SAMMENSLÅING - 186/8 OG 19
Part:  Statens Kartverk
Saksbehandler: Erik Hagen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/266 Doknr: 12
Registreringsdato: 20.12.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: LUKKING AV TILSYN
Part:  Fylkesmannen i Buskerud
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/967 Doknr: 1
Registreringsdato: 20.12.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - AKER FERIEBOLIGER REGION ØST
Part:  Klingenberg Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/967 Doknr: 2
Registreringsdato: 20.12.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - AKER FERIEBOLIGER REGION ØST
Part:  Klingenberggaten Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/916 Doknr: 5
Registreringsdato: 20.12.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I DESTINASJON NOREFJELL
Part:  Norefjell Destinasjon
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/918 Doknr: 6
Registreringsdato: 20.12.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: REGIONRÅDETS VEDTEKTER - ENDRING IHHT. KOMMUNELOVEN § 27
Part:  Regionrådet for Midt-Buskerud
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/686 Doknr: 3
Registreringsdato: 20.12.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: PROSJEKTBESKRIVELSE
Part:  Krødsherad Historielag
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/790 Doknr: 11
Registreringsdato: 20.12.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KLAGE PÅ AVSLAG OM BRUKSENDRING
Part:  Vera Hilden
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------