Postliste 19.12.2013

 
Saksnr: 10/909 Doknr: 3
Registreringsdato: 19.12.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: OPPSIGELSE AV AVTALE OM DRIFT AV AVFALLSMOTTAKET PÅ SLETTEMOEN
Part:  Kjetil Jegleim AS
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 13/603 Doknr: 2
Registreringsdato: 19.12.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - OPPRETTING/ENDRING AV MATRIKKELENHET
Part:  Marianne Skjetne Bøe
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/963 Doknr: 1
Registreringsdato: 19.12.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: AVKLARINGER RUNDT GJENNOMFØRING AV MUNTLIG EKSAMEN I GRUNNSKOLEN 2014
Part:  Fylkesmannen i Buskerud
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------