Postliste 17.12.2013

 
Saksnr: 13/609 Doknr: 17
Registreringsdato: 17.12.2013
Inn- eller utgående brev: U 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: OVERSENDELSE AV KLAGESAK
Part:  Fylkesmannen i Buskerud
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 13/885 Doknr: 3
Registreringsdato: 17.12.2013
Inn- eller utgående brev: I 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: OPPFØRING PÅBYGG GNR.188 BNR.127
Part:  Turid L.Johnsrud
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/885 Doknr: 4
Registreringsdato: 17.12.2013
Inn- eller utgående brev: U 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: VEDR. KOMMENTARER TIL PÅBYGG TAK TERRASSE 
Part:  Turid L.Johnsrud
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/885 Doknr: 5
Registreringsdato: 17.12.2013
Inn- eller utgående brev: U 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: VEDR. KOMMENTARER TIL PÅBYGG TAK TERRASSE 
Part:  Turid og Finn Stenberg
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/940 Doknr: 2
Registreringsdato: 17.12.2013
Inn- eller utgående brev: U 
Gradering: 13 Ofl §13 
Dokumentbeskrivelse: VEDRØRENDE DOKUMENTER PÅ
Part:  xxx
Saksbehandler: Kristine Nedrestøl Høgli
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/961 Doknr: 1
Registreringsdato: 17.12.2013
Inn- eller utgående brev: U 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2014.
Part:  Buskerud fylkeskommune
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------