Postliste 16.12.2013

 
Saksnr: 13/938 Doknr: 2
Registreringsdato: 16.12.2013
Inn- eller utgående brev: U 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: RENOVERING AV UNGDOMSSKOLENS GUTTETOALETT
Part:  SU v/Anette Jokerud
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 13/195 Doknr: 27
Registreringsdato: 16.12.2013
Inn- eller utgående brev: I 
Gradering: 13 Ofl §13 
Dokumentbeskrivelse: OPPSIGELSE
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/865 Doknr: 9
Registreringsdato: 16.12.2013
Inn- eller utgående brev: I 
Gradering: 25 Ofl §25 
Dokumentbeskrivelse: OPPSIGELSE
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/779 Doknr: 2
Registreringsdato: 16.12.2013
Inn- eller utgående brev: I 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: REVISORS BERETNING VEDR. KOMP.OPPGAVE FOR MERBERDIAVGIFT
Part:  BKR Buskerud Kommunerevisjon IKS
Saksbehandler: Anne Berit Narum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/739 Doknr: 7
Registreringsdato: 16.12.2013
Inn- eller utgående brev: U 
Gradering: 25 Ofl §25 
Dokumentbeskrivelse: FASTLEGE
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/960 Doknr: 1
Registreringsdato: 16.12.2013
Inn- eller utgående brev: I 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - SIW-KRISTIN B-SVEUM OG SILJE MARIE VESTERBEKKMO
Part:  EiendomsMegler 1 Modum
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/739 Doknr: 8
Registreringsdato: 16.12.2013
Inn- eller utgående brev: U 
Gradering: 25 Ofl §25 
Dokumentbeskrivelse: FASTLEGE
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/958 Doknr: 2
Registreringsdato: 16.12.2013
Inn- eller utgående brev: U 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON- PER JARLE EIKERLAND
Part:  Dialog Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/960 Doknr: 2
Registreringsdato: 16.12.2013
Inn- eller utgående brev: U 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - SIW-KRISTIN B.SVEUIM OG SILJE MARIE VESTERBEKKMO
Part:  EiendomsMegler 1 Nodum
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/957 Doknr: 2
Registreringsdato: 16.12.2013
Inn- eller utgående brev: U 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON- SAMUEL OG ELZBIETA K. KOPCAK
Part:  Eiendomsmegler 1 Hokksund
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/586 Doknr: 30
Registreringsdato: 16.12.2013
Inn- eller utgående brev: I 
Gradering: 25 Ofl §25 
Dokumentbeskrivelse: LØNNSKRAV I FORHOLD TIL ETTER OG VIDEREUTDANNING
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/659 Doknr: 9
Registreringsdato: 16.12.2013
Inn- eller utgående brev: I 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SLUTTUTBETALING K-4 HUSET
Part:  Buskerud Fylkeskommune
Saksbehandler: Anita Larsen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/947 Doknr: 7
Registreringsdato: 16.12.2013
Inn- eller utgående brev: I 
Gradering: 25 Ofl §25 
Dokumentbeskrivelse: BEKYMRINGSMELDING
Part:  xxx
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/570 Doknr: 4
Registreringsdato: 16.12.2013
Inn- eller utgående brev: U 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: FERDIGATTEST BIOENERGIANLEGG
Part:  Steinar Glesne
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------