Postliste 13.12.2013

 
Saksnr: 13/889 Doknr: 3
Registreringsdato: 13.12.2013
Inn- eller utgående brev: U 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK- NYTT BYGG-HYTTE
Part:  MWC AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 11/261 Doknr: 26
Registreringsdato: 13.12.2013
Inn- eller utgående brev: I 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD  OM TILLATELSE TIL UTBEDRING AV AVKJØRSEL-GODKJENNING
Part:  Statens Vegvesen Region Sør
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/955 Doknr: 1
Registreringsdato: 13.12.2013
Inn- eller utgående brev: I 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM RIVING OG GJENNOPPBUGGING AV HYTTE
Part:  Hedda Hytter V/ Svein G. Kjensrud
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/558 Doknr: 4
Registreringsdato: 13.12.2013
Inn- eller utgående brev: I 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Part:  MWC AS V/ Jurgita Rackauskiene
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/670 Doknr: 3
Registreringsdato: 13.12.2013
Inn- eller utgående brev: U 
Gradering: 13 Ofl §13 
Dokumentbeskrivelse: BARNEHAGE ENDRING AV DAGER 
Part:  xxx
Saksbehandler: Kristine Nedrestøl Høgli
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/609 Doknr: 16
Registreringsdato: 13.12.2013
Inn- eller utgående brev: I 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Part:  MWC AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/570 Doknr: 3
Registreringsdato: 13.12.2013
Inn- eller utgående brev: I 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FERDIGATTEST
Part:  Steinar Glesne
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/957 Doknr: 1
Registreringsdato: 13.12.2013
Inn- eller utgående brev: I 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON- SAMUEL OG ELZBIETA K. KOPCAK
Part:  Eiendomsmegler 1 Hokksund
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/958 Doknr: 1
Registreringsdato: 13.12.2013
Inn- eller utgående brev: I 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON- PER JARLE EIKERLAND
Part:  Dialog Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------