Postliste 12.12.2013

 
Saksnr: 13/954 Doknr: 1
Registreringsdato: 12.12.2013
Inn- eller utgående brev: U 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: REGIONALT NÆRINGSFOND - BRUK I 2013
Part:  Regionrådet for Midt-Buskerud v/regionsekretær
Saksbehandler: Anita Larsen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 13/399 Doknr: 5
Registreringsdato: 12.12.2013
Inn- eller utgående brev: U 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: FORHÅNDSVARSEL OM VEDTAK  -  TILSYN MED KOMMUNENES ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORT
Part:  Fylkesmannen i Buskerud
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/868 Doknr: 9
Registreringsdato: 12.12.2013
Inn- eller utgående brev: U 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: PLANBESKRIVELSE FOR IDYLLEN
Part:  COWI AS
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/367 Doknr: 17
Registreringsdato: 12.12.2013
Inn- eller utgående brev: U 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 85/13, DISPENSASJON FRA BEBYGGELSESPLAN NOREFJELLSTUA
Part:  Norefjell Prosjektutvikling AS
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------