Postliste 11.12.2013

 
Saksnr: 13/951 Doknr: 1
Registreringsdato: 11.12.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM OVERFØRING AV TILSKUDD 2014
Part:  Helsedirektoratet
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 13/952 Doknr: 1
Registreringsdato: 11.12.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: INNBETALING EIERBIDRAG TIL DRBV 2014
Part:  DRBV
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/953 Doknr: 1
Registreringsdato: 11.12.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: INNBETALING AV EIERTILSKUDD TIL VESTVIKEN 110 IKS FOR 2014
Part:  Vestviken 110 IKS
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/935 Doknr: 6
Registreringsdato: 11.12.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 23 Ofl §23
Dokumentbeskrivelse: TILBAKEMELDING FRA DELOITTE PÅ NVAS BREV AV 09.12.13
Part:  xxx
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------