Postliste 11.01.2013

 
Saksnr: 12/938 Doknr: 1
Registreringsdato: 11.01.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - REVIDERING 2013
Part:  Søknadsberettigede sammenslutninger og organisasjoner i Krød
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 11/339 Doknr: 6
Registreringsdato: 11.01.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: FERDIGATTEST
Part:  Knut Lystad Ingeniør og Tømmermesterforretning
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 07/645 Doknr: 22
Registreringsdato: 11.01.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: UTVIDELSE / ENDRING AV STILLING
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/504 Doknr: 9
Registreringsdato: 11.01.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: FERDIGATTEST
Part:  Wood Arkitektur & Design V/ Christian F. Morgenstierne
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/811 Doknr: 3
Registreringsdato: 11.01.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: E-POST TIL VIDAR FOSSUM VEDR. MANGLENDE SVAR PÅ HENVENDELSE
Part:  Vidar Fossum
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------