Postliste 10.12.2013

 
Saksnr: 13/915 Doknr: 9
Registreringsdato: 10.12.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: FAGFORBUNDETS INNSPILL TIL BUDSJETT 2014
Part:  Fagforbundet
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 13/939 Doknr: 2
Registreringsdato: 10.12.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - SONDRE BAKSVÆR RABBE OG EVA SØNSTERUD
Part:  DnB Meglerservice AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/209 Doknr: 47
Registreringsdato: 10.12.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: BREV FRA SIGDAL KOMMUNE AD VANN/AVLØP I DJUPSJØEN/SOLESETEROMRÅDET
Part:  Sigdal kommune
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------