Postliste 10.01.2013

Forsiden / Postliste 10.01.13

Postliste 10.01.13

Saksnr: 13/22 Doknr: 1
Registreringsdato: 10.01.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: OPPSIGELSE PLASS I SKOLEFRITIDSORDNINGEN
Part:  xxx
Saksbehandler: Kristine Nedrestøl Høgli
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 13/23 Doknr: 1
Registreringsdato: 10.01.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM STØTTE TIL LANDBRUKSFORMÅL
Part:  xxx
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/24 Doknr: 1
Registreringsdato: 10.01.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: BARNEHAGESØKNAD
Part:  xxx
Saksbehandler: Kristine Nedrestøl Høgli
-------------------------------------------------------------------------------------