Postliste 09.12.2013

 
Saksnr: 13/704 Doknr: 2
Registreringsdato: 09.12.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - OPPRETTING/ENDRING AV MATRIKKELENHET
Part:  Karin E. og John A. Hanssen
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 12/702 Doknr: 4
Registreringsdato: 09.12.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: BYGDEKINOEN 2012 / 2013
Part:  Kryllingen 4H
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/849 Doknr: 4
Registreringsdato: 09.12.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: SVARSLIPP - BARNEHAGEPLASS
Part:  xxx
Saksbehandler: Kristine Nedrestøl Høgli
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/293 Doknr: 2
Registreringsdato: 09.12.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:
Dokumentbeskrivelse: JUSTERING AV SNITTPRIS PR.ELEV FRA 01.01.2014
Part:  BRAKAR - Buskerud Kollektivtrafikk AS
Saksbehandler: Kristine Nedrestøl Høgli
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/670 Doknr: 2
Registreringsdato: 09.12.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: ENDRING AV DAGER I BARNEHAGEN
Part:  xxx
Saksbehandler: Kristine Nedrestøl Høgli
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/152 Doknr: 117
Registreringsdato: 09.12.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: SAK VEDR. MIDLERTIDIG FORFØYNING
Part:  xxx
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/938 Doknr: 1
Registreringsdato: 09.12.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: RENOVERING AV UNGDOMSSKOLENS GUTTETOALETT
Part:  SU v/Anette Jokerud
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/939 Doknr: 1
Registreringsdato: 09.12.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - SONDRE BAKSVÆR RABBE OG EVA SØNSTERUD
Part:  DnB Meglerservice AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/940 Doknr: 1
Registreringsdato: 09.12.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: FORESPØRSEL OM UTLEVERING AV DOKUMENTER
Part:  xxx
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------