Postliste 09.01.2013

 
Saksnr: 12/848 Doknr: 11
Registreringsdato: 09.01.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: STARTLÅN OG FORMANNSKAPET
Part:  xxx
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 13/18 Doknr: 1
Registreringsdato: 09.01.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON- FREDERIK WILHELM LINDVARD SKARSTEIN
Part:  Eie eiendomsmegling Ullevål Stadion
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/18 Doknr: 2
Registreringsdato: 09.01.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSEJON- FREDERIK WILHELM LINDVARS SKARSTEIN
Part:  Eie eiendomsmegling Ullevål Stadion
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/19 Doknr: 1
Registreringsdato: 09.01.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: DRIFTSTILSKUDD VILLA FRIDHEIM 2013
Part:  Villa Fridheim v/ Turid Hjertaas
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/20 Doknr: 1
Registreringsdato: 09.01.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: DRIFTSTILSKUDD KRØDERBANEN 2013
Part:  Krøderbanen v/ Ellen Sletvold
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------