Postliste 08.01.2013

 
Saksnr: 12/851 Doknr: 5
Registreringsdato: 08.01.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: HELÅRSUTSTYR VED KRØDEREN SKOLE
Part:  Ungdomsskolens elevråd
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 12/770 Doknr: 8
Registreringsdato: 08.01.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: ANGÅENDE PÅLEGG AV FORHOLD I FBM DIVERSE UTBYGGINGSARBEIDER AV LUFTVAKSTSHYTTA
Part:  Marianne Blystad
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/10 Doknr: 2
Registreringsdato: 08.01.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: VEDR. SØKNAD RAMMETILLATELE OPPFØRING HYTTE PÅ GNR 209/1/88
Part:  Tømremester K. Haugland AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/15 Doknr: 1
Registreringsdato: 08.01.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: OFFENTLIG DRIFTSTILSKUDD LESTEBERG FAMILIEBARNEHAGE - FØRSTE HALVÅR 2013
Part:  Lesteberg familiebarnehage DA
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------