Postliste 07.01.2013

 
Saksnr: 12/948 Doknr: 2
Registreringsdato: 07.01.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON- PAUL OG KIRSTEN H. LORCK-OLAFSEN
Part:  EiendomsMegler1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 12/894 Doknr: 2
Registreringsdato: 07.01.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - OPPRETTING/ENDRING AV MATRIKKELENHET
Part:  Aase Marit Kristoffersen/ Anne Brith Råen
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/713 Doknr: 2
Registreringsdato: 07.01.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - OPPRETTING/ENDRING AV MATRIKKELENHET
Part:  Martin Bjøre
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------