Postliste 06.12.2013

 
Saksnr: 13/861 Doknr: 3
Registreringsdato: 06.12.2013
Inn- eller utgående brev: I 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: VEDR.BYGGEVIRKSOMHET 
Part:  Børre Hofsøy
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 13/936 Doknr: 1
Registreringsdato: 06.12.2013
Inn- eller utgående brev: U 
Gradering: 13 Ofl §13 
Dokumentbeskrivelse: SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGEN 2014
Part:  xxx
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/861 Doknr: 4
Registreringsdato: 06.12.2013
Inn- eller utgående brev: U 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: VEDR.BYGGEVIRKSOMHET 
Part:  Børre Hofsøy
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/937 Doknr: 1
Registreringsdato: 06.12.2013
Inn- eller utgående brev: I 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - PÅL KVAM
Part:  Klingenberggaten Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/937 Doknr: 2
Registreringsdato: 06.12.2013
Inn- eller utgående brev: U 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - PÅL KVAM
Part:  Klingenberggaten Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/690 Doknr: 3
Registreringsdato: 06.12.2013
Inn- eller utgående brev: I 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FERDIGATTEST
Part:  Steinar Glesne
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/690 Doknr: 4
Registreringsdato: 06.12.2013
Inn- eller utgående brev: U 
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: FERDIGATTEST
Part:  Steinar Glesne
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------