Postliste 02.12.2013

 
Saksnr: 13/923 Doknr: 1
Registreringsdato: 02.12.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: VEDTAK ETTER SØKNAD OM LOGOPEDBEHANDLING
Part:  xxx
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 13/906 Doknr: 4
Registreringsdato: 02.12.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD PÅ STILLING SOM BARNE OG UNGDOMSARBEIDER
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/144 Doknr: 14
Registreringsdato: 02.12.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM OPPJUSTERING AV STILLING
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/865 Doknr: 28
Registreringsdato: 02.12.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD PÅ DRIFSOPERATØR STILLING
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/620 Doknr: 18
Registreringsdato: 02.12.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: UTTALELSE TIL HØRING- SMØRØYET
Part:  Buskerud Fylkeskommune
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/158 Doknr: 1
Registreringsdato: 02.12.2013
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2013/2014
Part:  xxx
Saksbehandler: Kristine Nedrestøl Høgli
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 13/158 Doknr: 2
Registreringsdato: 02.12.2013
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: SVAR - SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2013/2014
Part:  xxx
Saksbehandler: Kristine Nedrestøl Høgli
-------------------------------------------------------------------------------------