Postliste 30.11.2012

 
Saksnr: 12/905 Doknr: 1
Registreringsdato: 30.11.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FORLENGET GODKJENNING AV MIDLERTIDIGE BARNEHAGELOKALER
Part:  Arbeidstilsynet
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 12/903 Doknr: 1
Registreringsdato: 30.11.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - ARNE HALDÅS
Part:  Arne Haldås
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/904 Doknr: 1
Registreringsdato: 30.11.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - SIW ANITA BJERKE
Part:  Hønefoss Eiendom AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/904 Doknr: 2
Registreringsdato: 30.11.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - SIW ANITA BJERKE
Part:  Hønefoss Eiendom AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/903 Doknr: 2
Registreringsdato: 30.11.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - ARNE HALDÅS
Part:  Arne Haldås
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------