Postliste 29.11.2012

 
Saksnr: 12/714 Doknr: 3
Registreringsdato: 29.11.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM FRITAK FRA BOPLIKT
Part:  Egil og Morten Fuhre
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 12/891 Doknr: 1
Registreringsdato: 29.11.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - ALEXANDER OLSSON
Part:  Eiendomsmegler 1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/893 Doknr: 1
Registreringsdato: 29.11.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - LENA ELISABETH RUDSTRØM OG KETIL TIMM MARCUSSEN
Part:  Eiendomsmegler 1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/892 Doknr: 1
Registreringsdato: 29.11.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - ELLEN FREDHEIM HAUGE
Part:  Eiendomsmegler 1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/890 Doknr: 1
Registreringsdato: 29.11.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - SOLVEIG I.LINDEMARK OG GAUTE SOLHEIM
Part:  Eiendomsmegler 1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/889 Doknr: 1
Registreringsdato: 29.11.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - TROND JULIUSSEN OG CECILIE HEIMLUND
Part:  Eiendomsmegler 1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/888 Doknr: 1
Registreringsdato: 29.11.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON -TORE OG MERETE ELISABETH HANSEN
Part:  Eiendomsmegler 1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/887 Doknr: 1
Registreringsdato: 29.11.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - OLE REIDAR HOLE
Part:  Eiendomsmegler 1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/886 Doknr: 1
Registreringsdato: 29.11.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - GEIR HAMMER OG TANJA HEIDENBERG
Part:  Eiendomsmegler 1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/886 Doknr: 2
Registreringsdato: 29.11.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - GEIR HAMMER OG TANJA HEIDENBERG
Part:  Eiendomsmegler 1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/887 Doknr: 2
Registreringsdato: 29.11.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - OLE REIDAR HOLE
Part:  Eiendomsmegler 1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/888 Doknr: 2
Registreringsdato: 29.11.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON -TORE OG MERETE ELISABETH HANSEN
Part:  Eiendomsmegler 1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/889 Doknr: 2
Registreringsdato: 29.11.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - TROND JULIUSSEN OG CECILIE HEIMLUND
Part:  Eiendomsmegler 1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/890 Doknr: 2
Registreringsdato: 29.11.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - SOLVEIG I.LINDEMARK OG GAUTE SOLHEIM
Part:  Eiendomsmegler 1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/715 Doknr: 3
Registreringsdato: 29.11.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: ENDRINGSMELDING
Part:  Bawa handel V/ Pål Wassend
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/892 Doknr: 2
Registreringsdato: 29.11.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - ELLEN FREDHEIM HAUGE
Part:  Eiendomsmegler 1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/893 Doknr: 2
Registreringsdato: 29.11.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - LENA ELISABETH RUDSTRØM OG KETIL TIMM MARCUSSEN
Part:  Eiendomsmegler 1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/894 Doknr: 1
Registreringsdato: 29.11.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: OPPRETTING/ENDRING AV MATRIKKELENHET
Part:  Aase Marit Kristoffersen og Anne Brith Råen
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/891 Doknr: 2
Registreringsdato: 29.11.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - ALEXANDER OLSSON
Part:  Eiendomsmegler 1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/895 Doknr: 1
Registreringsdato: 29.11.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: BRUDD PÅ HOVEDAVTALEN.
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/895 Doknr: 2
Registreringsdato: 29.11.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: OMORGANISERING I TEKNISK SEKTOR
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/870 Doknr: 2
Registreringsdato: 29.11.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON- JA BECK MOON OG GEIR BAANRUD
Part:  EiendomsMegler1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/838 Doknr: 3
Registreringsdato: 29.11.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE,OPPSTART AV BYGGEARBEID
Part:  Norefjell Prosjektutvikling AS
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/702 Doknr: 3
Registreringsdato: 29.11.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: BYGDEKINOEN 2012 / 2013
Part:  Kryllingen 4H
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/148 Doknr: 1
Registreringsdato: 29.11.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FERDIGATTEST PÅ BOLIG
Part:  MA Entreprenør AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------