Postliste 28.11.2012

 
Saksnr: 12/883 Doknr: 1
Registreringsdato: 28.11.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: REFUSJONSKRAV FOR FRIKJØP AV TILLITSVALGT ANDRE HALVÅR 2012
Part:  Utdanningsforbundet i Krødsherad
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 12/884 Doknr: 1
Registreringsdato: 28.11.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: REFUSJONSKRAV FOR FRIKJØP AV TILLITSVALGT HØST 2012
Part:  Utdanningsforbundet
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/854 Doknr: 3
Registreringsdato: 28.11.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: TURISTHYTTE PÅ HØGEVARDE
Part:  Drammen og Oplands Turistforening
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/885 Doknr: 1
Registreringsdato: 28.11.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNADSBREV
Part:  RiO
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/885 Doknr: 2
Registreringsdato: 28.11.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - STØTTESØKNAD FRA RUSMISBRUKERNES INTERESSEORGANISASJON
Part:  RIO
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------