Postliste 27.11.2012

 
Saksnr: 11/124 Doknr: 11
Registreringsdato: 27.11.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: FERDIGATTEST
Part:  Heggelund & Koxvold AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 12/873 Doknr: 1
Registreringsdato: 27.11.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: REFUSJONSKRAV FOR ARBEID I PRØVENEMNDA - ANDRE HALVÅR 2012
Part:  Buskerud fylkeskommune
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/877 Doknr: 1
Registreringsdato: 27.11.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - LISE KARIN BRATTFJORD OG TED SELNES
Part:  Eiendomsmegler 1 Modum
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/877 Doknr: 2
Registreringsdato: 27.11.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - LISE KARIN BRATTFJORD OG TED SELNES
Part:  Eiendomsmegler 1 Modum
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/867 Doknr: 3
Registreringsdato: 27.11.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD PÅ STILLING I RENHOLDSAVDELINGEN
Part:  xxx
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/879 Doknr: 1
Registreringsdato: 27.11.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: INNSYN VEDLIKEHOLD KOM.VEGER
Part:  Stein Arild Boi Pedersen
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/832 Doknr: 3
Registreringsdato: 27.11.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: VEDRØRENDE OPPBEVARING AV AVFALL
Part:  NOREFJELL FRITIDSBYGG AS
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/848 Doknr: 6
Registreringsdato: 27.11.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: STARTLÅN
Part:  xxxx
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/882 Doknr: 1
Registreringsdato: 27.11.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: UTREDNING AV EIENDOMSSKATT PÅ ALLE HYTTER OG HUS.
Part:  Krødsherad Arbeiderparti
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------