Postliste 27.01.2012

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
 
Saksnr: 10/555 Doknr: 2
Registreringsdato: 27.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: RAPPORTERING ETTER JORDLOVA OG KONSESJONSLOVEN
Part:  Fylkesmannen i Buskerud
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 12/11 Doknr: 5
Registreringsdato: 27.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: RAPPORT FRA BESØK VED RENSEANLEGGET PÅ NORESUND
Part:  Sigdal og Krødsherad Bedriftshelsetjeneste
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/948 Doknr: 4
Registreringsdato: 27.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: HØRING: ORGANISERING BUSKERUD TEATER
Part:  Papirbredden Innovasjon
Saksbehandler: Marit Lesteberg
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/818 Doknr: 4
Registreringsdato: 27.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SAMARBEIDSAVTALER MELLOM KOMMUNENE OG VESTRE VIKEN HF - SOMATISKE HELSETJENESTER
Part:  Vestre Viken HF
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/24 Doknr: 4
Registreringsdato: 27.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SAMHANDLINGSREFORMEN - AVTALE PSYKISK HELSEVERN OG TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING
Part:  Vestre Viken HF
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/33 Doknr: 3
Registreringsdato: 27.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: AVTALE MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE OG VESTRE VIKEN HF FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDEN OG OM BEREDSKAP
Part:  Vestre Viken HF
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/34 Doknr: 4
Registreringsdato: 27.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: OMRÅDEPLAN SVANGERSKAPS, FØDSELS- OG BARSELOMSORG
Part:  Vestre Viken HF
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/10 Doknr: 7
Registreringsdato: 27.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: HØRING: KOLLEKTIVTRANSPORTPLAN BUSKERUD
Part:  Buskerud Fylkeskommune
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/25 Doknr: 3
Registreringsdato: 27.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: UTKJØP AV LÅNE-PC'ER
Part:  Åse Marit Hovden / Inge Thorud
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/788 Doknr: 11
Registreringsdato: 27.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: KLAGE - STARTLÅNSSØKNAD
Part:  xxx
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/945 Doknr: 4
Registreringsdato: 27.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: ETABLERINGSTILSKUDD
Part:  xxx
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------