Postliste 24.01.2012

 
Saksnr: 12/47 Doknr: 1
Registreringsdato: 24.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON- BEATE OG VEGAR REEK
Part:  Dialog Eiendomsmegling avd Hokksund
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 12/48 Doknr: 1
Registreringsdato: 24.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON-ØYVIND GIMMINGSRUD
Part:  NORDVIK & PARTNERS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/50 Doknr: 1
Registreringsdato: 24.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 5 Ofl §5
Dokumentbeskrivelse: ØKNING AV BARNEHAGEPLASS
Part:  xxx
Saksbehandler: Kristine Nedrestøl Høgli
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/48 Doknr: 2
Registreringsdato: 24.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON-ØYVIND GIMMINGSRUD
Part:  NORDVIK & PARTNERS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/17 Doknr: 2
Registreringsdato: 24.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK- 209/3 FNR 12 SNR 22+24
Part:  AKC Arkitekter AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/47 Doknr: 2
Registreringsdato: 24.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON- BEATHE OG VEGAR REEK
Part:  Dialog Eiendomsmegling avd Hokksund
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/940 Doknr: 2
Registreringsdato: 24.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT - NY BEBYGGELSE GNR.181 BNR.5
Part:  Tony Nicolaysen
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------