Postliste 20.12.2012

 
Saksnr: 10/697 Doknr: 15
Registreringsdato: 20.12.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FERDIGATTEST
Part:  Tone Grimsrud
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 10/697 Doknr: 16
Registreringsdato: 20.12.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KRAV OM RETTING AV FASADEN
Part:  Tone Grimsrud
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/620 Doknr: 8
Registreringsdato: 20.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM POLITISK VEDTAK
Part:  HK arkitekter mnal v / Geir Hoff
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/703 Doknr: 6
Registreringsdato: 20.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: DETALJREGULERING HAMREMOEN, OMBYGGING AV KRYSS
Part:  Statens vegvesen, v/ Pål Steinar Karlsen
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/715 Doknr: 6
Registreringsdato: 20.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: FERDIGATTEST
Part:  Engebretsen Ingeniør-Entreprenør AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/948 Doknr: 1
Registreringsdato: 20.12.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON- PAUL OG KIRSTEN H. LORCK-OLAFSEN
Part:  EiendomsMegler1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------