Postliste 20.01.2012

 
Saksnr: 10/765 Doknr: 3
Registreringsdato: 20.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK/ENDRING AV MATRIKKEL GNR 208/1
Part:  Ola Nore
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 11/516 Doknr: 3
Registreringsdato: 20.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FERDIGATTEST
Part:  Olav Skinnes
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/44 Doknr: 1
Registreringsdato: 20.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: INNRAPPORTERING AV VANNVERKSDATA FOR ÅRET 2011 TIL MATTILSYNET
Part:  Mattilsynet Hadeland og Ringerike
Saksbehandler: Øyvind Pedersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/836 Doknr: 5
Registreringsdato: 20.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: VIKAR 60 % FYSIOTERAPEUT- DRIFTSTILSKUDD
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------