Postliste 19.12.2012

 
Saksnr: 12/927 Doknr: 2
Registreringsdato: 19.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILPASNINGSTILSKUDD BOLIG
Part:  xxx
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 12/944 Doknr: 2
Registreringsdato: 19.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: ETABLERERTILSKUDD 3D CNC DEKOR
Part:  3D CNC Dekor
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/945 Doknr: 1
Registreringsdato: 19.12.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM OPPFØRING AV 2 MANNSBOLIG
Part:  Anders J. Olsen
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/946 Doknr: 1
Registreringsdato: 19.12.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON- JAN ARNE AAS
Part:  EiendomsMegler1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/867 Doknr: 4
Registreringsdato: 19.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: VEDRØRENDE SØKNAD PÅ STILLING I RENHOLDSAVDELINGEN
Part:  xxx
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/867 Doknr: 5
Registreringsdato: 19.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: VEDRØRENDE SØKNAD PÅ STILLING I RENHOLDSAVDELINGEN
Part:  xxx
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/715 Doknr: 5
Registreringsdato: 19.12.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FERDIGATTEST
Part:  Engebretsen Ingeniør-Entreprenør AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------