Postliste 19.01.2012

 
Saksnr: 12/35 Doknr: 2
Registreringsdato: 19.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 5 Ofl §5
Dokumentbeskrivelse: REDUKSJON AV PLASS I BARNEHAGE
Part:  xxx
Saksbehandler: Kristine Nedrestøl Høgli
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 10/737 Doknr: 15
Registreringsdato: 19.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: E-POST FRA GUNNARE OLSEN MED KARTVEDLEGG
Part:  Gunnar Olsen
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/35 Doknr: 2
Registreringsdato: 19.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: INNRAPPORTERING AV VANNVERKSDATA FOR 2011
Part:  Mattilsynet
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/737 Doknr: 16
Registreringsdato: 19.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM OG KARTFORRETNING GNR 184/15
Part:  Karianne Svang
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/39 Doknr: 1
Registreringsdato: 19.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM ISKJØRINGEVENT JANUAR 2013 MED EL-BILER.
Part:  Rignes gård V/ Ole Stoltenberg
Saksbehandler: Erik Bjøre
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/37 Doknr: 2
Registreringsdato: 19.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: DISPENSASJONSSØKNAD LESTEBERG BARNEHAGE
Part:  Lesteberg Familiebarnehage
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------