Postliste 18.12.2012

 
Saksnr: 12/848 Doknr: 10
Registreringsdato: 18.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: STARTLÅN
Part:  xxx
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 12/882 Doknr: 3
Registreringsdato: 18.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: UTREDNING AV EIENDOMSKATT PÅ ALLE HYTTER OG HUS.
Part:  Krødsherad Arbeiderparti
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/758 Doknr: 2
Registreringsdato: 18.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SUPPLERINGSVALG DIVERSE VERV
Part:  Krødsherad Høyre
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/758 Doknr: 3
Registreringsdato: 18.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SUPPLERINGSVALG DIVERSE VERV
Part:  Solveig Sæta
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/758 Doknr: 4
Registreringsdato: 18.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SUPPLERINGSVALG DIVERSE VERV
Part:  Anne-Marit Braathen
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/758 Doknr: 5
Registreringsdato: 18.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SUPPLERINGSVALG DIVERSE VERV
Part:  Knut E. Ringnes
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/758 Doknr: 6
Registreringsdato: 18.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SUPPLERINGSVALG DIVERSE VERV
Part:  Knut Christiansen
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/758 Doknr: 7
Registreringsdato: 18.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SUPPLERINGSVALG DIVERSE VERV
Part:  Anne Mari Skinnes Pedersen
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/863 Doknr: 2
Registreringsdato: 18.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: OL I 2022 - LOKALT OG REGIONALT ARBEID - FINANSIERING
Part:  Kommunekassa
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/678 Doknr: 4
Registreringsdato: 18.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: TOMTEKJØP - GANGVEG KRØDEREN SENTRUM
Part:  Kommunekassa
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/331 Doknr: 16
Registreringsdato: 18.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: TILRETTELAGTE KOMMUNALE BOLIGER. SLUTTRAPPORT OG ENDELIG OPPDEKKING AV KOSTNADER
Part:  Kommunekassa
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/920 Doknr: 31
Registreringsdato: 18.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: TILBAKEFØRING AV MIDLER AVSATT TIL BARNEHAGETOMT KRØDEREN
Part:  Kommunekassa
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/857 Doknr: 3
Registreringsdato: 18.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: BUDSJETTJUSTERINGER 2012 - LØNN
Part:  Kommunekassa
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/859 Doknr: 3
Registreringsdato: 18.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: BUDSJETTJUSTERINGER 2012 - PENSJONSPREMIE
Part:  Kommunekassa
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/898 Doknr: 2
Registreringsdato: 18.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: OVERFØRING /OPPDEKKING AV INVESTERINGSPROSEJKTER
Part:  Kommunekassa
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/629 Doknr: 11
Registreringsdato: 18.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: NY BARNEHAGE PÅ KRØDEREN
Part:  Kommunekassa
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/943 Doknr: 1
Registreringsdato: 18.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD PLASS I SKOLEFRITIDSORDNINGNEN 2012/2013
Part:  xxx
Saksbehandler: Kristine Nedrestøl Høgli
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/918 Doknr: 2
Registreringsdato: 18.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: DATAUTSTYR OPPVEKSTSEKTOREN
Part:  Kommunekassa
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/629 Doknr: 12
Registreringsdato: 18.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: NY BARNEHAGE PÅ KRØDEREN
Part:  Krødsherad Everk
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/853 Doknr: 4
Registreringsdato: 18.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: ÅRSBUDSJETT 2013 - Ø.P. 2013 - 2016
Part:  Fylkesmannen i Buskerud
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/172 Doknr: 2
Registreringsdato: 18.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: OPPSIGELSE AV PLASS VED SKOLEFRITIDSORDNINGEN
Part:  xxx
Saksbehandler: Kristine Nedrestøl Høgli
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/450 Doknr: 16
Registreringsdato: 18.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: FORDELING AV EKSTRA BOLIGTILSKUDDSMIDLER 2012
Part:  xxx
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/450 Doknr: 17
Registreringsdato: 18.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: FORDELING AV EKSTRA BOLIGTILSKUDDSMIDLER 2012
Part:  xxx
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/450 Doknr: 18
Registreringsdato: 18.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: FORDELING AV EKSTRA BOLIGTILSKUDDSMIDLER 2012
Part:  xxx
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/450 Doknr: 19
Registreringsdato: 18.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: FORDELING AV EKSTRA BOLIGTILSKUDDSMIDLER 2012
Part:  xxx
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------