Postliste 18.01.2012

 
Saksnr: 12/30 Doknr: 1
Registreringsdato: 18.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILLATELSE TIL UTSLIPP AV AVLØPSVANN GNR.217 BNR.17
Part:  Norconsult AS
Saksbehandler: Øyvind Pedersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/667 Doknr: 13
Registreringsdato: 18.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: GBNR 208/194 REGULERINGSPLAN NORELIA ØVRE DEL
Part:  Buskerud Fylkeskommune
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------