Postliste 17.12.2012

 
Saksnr: 12/939 Doknr: 1
Registreringsdato: 17.12.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: INNBETALING AV EIERBIDRAG TIL DRBV IKS I 2013
Part:  Anne-Mari Nedberg
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 12/940 Doknr: 1
Registreringsdato: 17.12.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON-BRITT ELISABETH HAUGE
Part:  Britt Elisabeth Hauge
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/941 Doknr: 1
Registreringsdato: 17.12.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK
Part:  Norconsult AS
Saksbehandler: Øyvind Pedersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/942 Doknr: 1
Registreringsdato: 17.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM VIDEREFØRING AV TILSKUDD 2013
Part:  Helsedirektoratet
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------