Postliste 16.01.2012

 
Saksnr: 12/26 Doknr: 1
Registreringsdato: 16.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON-TERJE A.NILSEN OG SISSEL HELGETVEIT
Part:  Eiendomsmegler 1 Buskerud Vestfold AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 12/27 Doknr: 1
Registreringsdato: 16.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: FLAGGDAGER 2012
Part:  Krødsherad IL Håndballgruppa
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/26 Doknr: 2
Registreringsdato: 16.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON-TERJE A.NILSEN OG SISSEL HELGETVEIT
Part:  Eiendomsmegler 1 Buskerud Vestfold AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/426 Doknr: 10
Registreringsdato: 16.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: E-POST VEDR. MANGELFULL RAPPORTERING AV AVFALLSHÅNDTERING
Part:  grindheimHUS as
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------