Postliste 13.12.2012

 
Saksnr: 10/458 Doknr: 54
Registreringsdato: 13.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: RIVING MEIERIGÅRDEN KRØDEREN
Part:  Strand & Enger Anlegg AS
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 10/458 Doknr: 55
Registreringsdato: 13.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: OM VALG AV ENTREPRENØR FOR RIVING AV KRØDEREN MEIERI
Part:  Lars Haga AS
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/458 Doknr: 56
Registreringsdato: 13.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: OM VALG AV ENTREPRENØR FOR RIVING AV KRØDEREN MEIERI
Part:  Holtet Pukk & Betong AS
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/458 Doknr: 57
Registreringsdato: 13.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: OM VALG AV ENTREPRENØR FOR RIVING AV KRØDEREN MEIERI
Part:  Kristoffer Svalastog
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/933 Doknr: 1
Registreringsdato: 13.12.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: AVTALE - MODUM ASVO
Part:  Modum Asvo AS
Saksbehandler: Marit Lesteberg
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/360 Doknr: 5
Registreringsdato: 13.12.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: VARSEL OM TILSYN MED KRØDSHERAD KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHET
Part:  Fylkesmannen i Buskerud
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/945 Doknr: 3
Registreringsdato: 13.12.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FORLENGET GODKJENNING AV MIDLERTIDIGE BARNEHAGELOKALER
Part:  Arbeidstilsynet
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/630 Doknr: 3
Registreringsdato: 13.12.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: URNELUND
Part:  Opplysningsvesenets fond
Saksbehandler: Marit Lesteberg
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/934 Doknr: 1
Registreringsdato: 13.12.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - OLE PETTER SØRHAUG OG HILDE MEHAMMER
Part:  Dnb Eiendom
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/934 Doknr: 2
Registreringsdato: 13.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - OLE PETTER SØRHAUG OG HILDE MEHAMMER
Part:  Dnb Eiendom
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------