Postliste 13.01.2012

 
Saksnr: 12/22 Doknr: 1
Registreringsdato: 13.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON- HEDVIG JUELL
Part:  Vika Eiendomsmegling A/S
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 12/23 Doknr: 1
Registreringsdato: 13.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: NASJONAL BESTEMMELSE OM LÆRERTETTHET I GRUNNSKOLEN MM. - HØRING
Part:  Kunnskapsdepartementet
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/22 Doknr: 2
Registreringsdato: 13.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON- HEDVIG JUELL
Part:  Vika Eiendomsmegling A/S
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/920 Doknr: 11
Registreringsdato: 13.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 23 Ofl §23
Dokumentbeskrivelse: KJØP AV TOMTEAREAL TIL NY BARNEHAGE KRØDEREN
Part:  xxx
Saksbehandler: Geir Waaler