Postliste 12.01.2012

 
Saksnr: 11/891 Doknr: 2
Registreringsdato: 12.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK- 217/48 ENDERUD HYTTEGREND
Part:  Norconsult AS V/ Vidar Gullaug
Saksbehandler: Øyvind Pedersen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 11/788 Doknr: 6
Registreringsdato: 12.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: STARTLÅNSSØKNAD-
Part:  xxx
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/21 Doknr: 1
Registreringsdato: 12.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA HUS
Part:  Jonas og Guro B.Thalerud
Saksbehandler: Øyvind Pedersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/553 Doknr: 3
Registreringsdato: 12.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 221/45
Part:  Sokna Rørservice AS
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/21 Doknr: 2
Registreringsdato: 12.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA HUS
Part:  Jonas og Guro B.Thalerud
Saksbehandler: Øyvind Pedersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/553 Doknr: 4
Registreringsdato: 12.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 221/45
Part:  Sokna Rørservice AS
Saksbehandler: Øyvind Pedersen
-------------------------------------------------------------------------------------