Postliste 11.12.2012

 
Saksnr: 12/927 Doknr: 1
Registreringsdato: 11.12.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD
Part:  xxx
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 10/873 Doknr: 5
Registreringsdato: 11.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: FERDIGATTEST
Part:  Bygg Engros AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/924 Doknr: 2
Registreringsdato: 11.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FJERNING HØYDEBASSENG GNR.178/260
Part:  Krødsherad kommune v/Øyvind Pedersen
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------