Postliste 10.12.2012

 
Saksnr: 12/868 Doknr: 2
Registreringsdato: 10.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT
Part:  Ellen Aamold Rønningen
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 10/873 Doknr: 4
Registreringsdato: 10.12.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FERDIGATTEST GNR.208/205
Part:  Bygg Engros AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/715 Doknr: 4
Registreringsdato: 10.12.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: FERDIGMELDING
Part:  Alf Kjernaas
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/924 Doknr: 1
Registreringsdato: 10.12.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FJERNING HØYDEBASSENG GNR.178/260
Part:  Krødsherad kommune v/Øyvind Pedersen
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/923 Doknr: 1
Registreringsdato: 10.12.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR.197 BNR.11
Part:  Ole Erik Bjøre
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/925 Doknr: 1
Registreringsdato: 10.12.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - THOMAS WILHELMSEN
Part:  Nordvik & Partners
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/925 Doknr: 2
Registreringsdato: 10.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - THOMAS WILHELMSEN
Part:  Nordvik & Partners
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------