Postliste 10.01.2012

 
Saksnr: 11/120 Doknr: 2
Registreringsdato: 10.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: REDUKSJON PLASS I SKOLEFRITIDSORDNING 2011/2012
Part:  xxx
Saksbehandler: Kristine Nedrestøl Høgli
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 07/816 Doknr: 14
Registreringsdato: 10.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: NYE FRISTER PÅ FORURENSNINGSOMRÅDET FOR NORESUNDAVLØPSANLEGG
Part:  Fylkesmannen i Buskerud
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/17 Doknr: 1
Registreringsdato: 10.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK- 209/3 FNR 12 SNR 22+24
Part:  AKC Arkitekter AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/667 Doknr: 12
Registreringsdato: 10.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: GBNR 208/194 REGULERINGSPLAN NORELIA ØVRE DEL
Part:  Norelia as
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/542 Doknr: 5
Registreringsdato: 10.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - NYTT BYGG GNR.196 BNR.23, SNR.14
Part:  RANA - HYTTA
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/836 Doknr: 4
Registreringsdato: 10.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: VIKAR 60 % FYSIOTERAPEUT- DRIFTSTILSKUDD
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/278 Doknr: 60
Registreringsdato: 10.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: DETALJREGULERING FOR NOREHAMMEREN OMRÅDE B
Part:  Rita og Morten Gangnes
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/278 Doknr: 61
Registreringsdato: 10.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: DETALJREGULERING FOR NOREHAMMEREN OMRÅDE B
Part:  Astrid og Kjetil Heltne
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------