Postliste 06.01.2012

 
Saksnr: 12/13 Doknr: 1
Registreringsdato: 06.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: OFFENTLIG DRIFTSTILSKUDD LESTEBERG FAMILIEBARNEHAGE - FØRSTE HALVÅR 2012
Part:  Lesteberg familiebarnehage
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------