Postliste 05.01.2012

 
Saksnr: 09/426 Doknr: 9
Registreringsdato: 05.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM RAMMETILLATELSE VED OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG/ANNEKS OG
Part:  Heggelund & Koxvold AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 12/12 Doknr: 1
Registreringsdato: 05.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET
Part:  Ole Gunnar Skinnes
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 08/693 Doknr: 28
Registreringsdato: 05.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KOMMUNEPLAN - AREALDELEN - KABELPARK
Part:  Ole Gunnar Skinnes
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------