Postliste 04.12.2012

 
Saksnr: 12/796 Doknr: 2
Registreringsdato: 04.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING OG GJENOPPBYGGING AV HYTTE PÅ
Part:  Familie hytta AS V/ Ole Sigvartsen
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 11/514 Doknr: 4
Registreringsdato: 04.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: FERDIGATTEST KÅRBOLIG
Part:  Bygdesnekkern AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/504 Doknr: 8
Registreringsdato: 04.12.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FERDIGATTEST
Part:  Wood Arkitektur & Design V/ Christian F. Morgenstierne
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/660 Doknr: 6
Registreringsdato: 04.12.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE-TØMRERARBEIDENE
Part:  Arkitektene Ljøterud Ødegård AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 08/693 Doknr: 48
Registreringsdato: 04.12.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: FYLKESMANNENS MILJØVERNAVD.OPPRETTHOLDER TO INNSIGELSER TI FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN
Part:  Fylkesmannen i Buskerud
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/854 Doknr: 4
Registreringsdato: 04.12.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR TIL FORESPØRSEL OM SIKRINGSHYTTE VED EKSISTERENDE TURISTHYTTE
Part:  Buskerud Fylkeskommune
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/864 Doknr: 2
Registreringsdato: 04.12.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM SKØYTEBANE VED KRØDEREN SKOLE
Part:  Elevrådsrepresentant Cathrine Duca Jokerud
Saksbehandler: Marit Lesteberg
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/914 Doknr: 1
Registreringsdato: 04.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2013
Part:  Buskerud fylkeskommune
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/703 Doknr: 2
Registreringsdato: 04.12.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: RV7 FV280- HAMREMOEN
Part:  asolan viak
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/660 Doknr: 7
Registreringsdato: 04.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE OPPFØRING BARNEHAGE
Part:  Ljøterud Ødegård Kongsberg AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/631 Doknr: 3
Registreringsdato: 04.12.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FERDIGATTEST
Part:  MVC AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/214 Doknr: 4
Registreringsdato: 04.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: FERDIGATTEST
Part:  MA Entreprenør AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/631 Doknr: 4
Registreringsdato: 04.12.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: FERDIGATTEST
Part:  MVC AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------