Postliste 03.01.2012

 
Saksnr: 10/736 Doknr: 10
Registreringsdato: 03.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: AVDELINGSLEDER xx
Part:   xxxxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 11/885 Doknr: 3
Registreringsdato: 03.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - FRADELING AV TOMT PÅ GLESNEMOEN
Part:  Krødsherad kommune
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/278 Doknr: 56
Registreringsdato: 03.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: INNSIGELSE TIL FORSLAG
Part:  Fylkesmannen i Buskerud
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/278 Doknr: 57
Registreringsdato: 03.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: HØRINGSUTTALELSE
Part:  Holmen & Co. Da
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/278 Doknr: 58
Registreringsdato: 03.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KLAGE PÅ REGULERINGSPLAN
Part:  Bjørg Brandt
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/278 Doknr: 59
Registreringsdato: 03.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: INNSIGELSE MOT VEIFØRING
Part:  Mette L'orange Sivilarkitekt
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/7 Doknr: 1
Registreringsdato: 03.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK
Part:  Anne Mari Flatin
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/826 Doknr: 2
Registreringsdato: 03.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: BEHANDLING AV DOKUMENTER SOM SKAL VEDLEGGES DELESAK
Part:  Leif Bjarne Rishovd
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 07/342 Doknr: 52
Registreringsdato: 03.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FERDIGATTEST
Part:  Petter Yran & Bjørn Storbraaten Architects
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/8 Doknr: 1
Registreringsdato: 03.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: VENEVEDTAK FOR HAVRESTINGEN, FLADALSÅSEN OG HESTEBRENNAJUVET
Part:  Fylkesmannen i Buskerud
Saksbehandler: Erik Bjøre
-------------------------------------------------------------------------------------