Postliste 02.01.2012

 
Saksnr: 12/1 Doknr: 2
Registreringsdato: 02.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM FELLES RENOVASJON OG KOMPOSTERING
Part:  Egil Kaldestad
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 12/1 Doknr: 3
Registreringsdato: 02.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FELLES RENOVASJON OG KOMPOSTERING
Part:  Egil Kaldestad
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/3 Doknr: 1
Registreringsdato: 02.01.2012
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM REDUKSJON I KOMMUNAL RENOVASJONSAVGIFT
Part:  Siri Kaja Bjøre
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 12/3 Doknr: 3
Registreringsdato: 02.01.2012
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM SAMARBEID OM RENOVASJON
Part:  Siri Kaja Bjøre
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------