Postliste 29.12.2011

 
Saksnr: 11/564 Doknr: 3
Registreringsdato: 29.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - ANG. REDUKSJON I RENOVASJONSAVGIFT NÅR HUSSTANDER HAR FELLES RENOVASJONSBEHOLDER
Part:  Reidun og Ole Enger
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 11/949 Doknr: 1
Registreringsdato: 29.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - ASTRID TONE SKINNES
Part:  EiendomsMegler 1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/950 Doknr: 2
Registreringsdato: 29.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM FELLES SEKKESTATIV
Part:  Ole-Magnus Vinna
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/951 Doknr: 1
Registreringsdato: 29.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - CLAQUE AS
Part:  Claque AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/952 Doknr: 1
Registreringsdato: 29.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - CLAQUE AS
Part:  Claque AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/953 Doknr: 1
Registreringsdato: 29.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - VERONICA VAAGE-KOWALZIK OG ARMIN VAAGE- KOWALZIK
Part:  Dialog Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/954 Doknr: 1
Registreringsdato: 29.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD -STØTTEKONTAKT
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------