Postliste 23.12.2011

 
Saksnr: 11/349 Doknr: 9
Registreringsdato: 23.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SLETTEMOEN VANNVERK - MELDING OM REVISJON
Part:  Mattilsynet
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/278 Doknr: 53
Registreringsdato: 23.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: DETALJREGULERING FOR NOREHAMMEREN OMRÅDE B
Part:  berørte hytteiere og naboer
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/942 Doknr: 2
Registreringsdato: 23.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - ERIK HOLTMOEN
Part:  Foss & Co Eieker Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/943 Doknr: 2
Registreringsdato: 23.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - ODD-ERIK KANTH-LUNDEM
Part:  Privatmegleren Ullevål Stadion
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/939 Doknr: 2
Registreringsdato: 23.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - RUNE LUND JENSEN OG WENCHE JENSEN
Part:  Privatmegleren Ullevål Stadion
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/278 Doknr: 54
Registreringsdato: 23.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: DETALJREGULERING FOR NOREHAMMEREN OMRÅDE B
Part:  berørte hytteiere og naboer
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/278 Doknr: 55
Registreringsdato: 23.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: DETALJREGULERING FOR NOREHAMMEREN OMRÅDE B
Part:  berørte hytteiere og naboer
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------