Postliste 21.12.2011

 
Saksnr: 11/917 Doknr: 2
Registreringsdato: 21.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK
Part:  Ringnes Skog
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 11/251 Doknr: 4
Registreringsdato: 21.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: DRIFTSTILSKUDD KRØDERBANEN 2011
Part:  Krøderbanen v/ Ellen Sletvold
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------